Bendru atveju namo projekto sudėtis apima šias projekto dalis:

  • Bendroji dalis
  • Sklypo sutvarkymo dalis
  • Architektūrinė dalis
  • Statinio konstrukcinė dalis
  • Projekto energinio naudingumo vertinimo ataskaita

Priklausomai nuo situacijos, rengiama vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalis. Esant poreikiui, planuojant nuosekliai namo statybos ir vidaus apdailos įrengimą, – interjero dizaino projekto dalis. Norint detaliau pasirengti namo projektą, rengiamos kitos papildomos inžinerinės projekto dalys: šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) ir kt. Kiekvienas namo projektas yra rengiamas atsižvelgiant į namo lokacijos vietą, projektui keliamus reikalavimus ir kitus išorinius rodiklius. Už projekto rengimą atsakingi kvalifikuoti ir ilgametę patirtį turintys „Namai NT“ specialistai. Jei turėtumėte bet kokių klausimų, susijusių su namo projektu ir jo sudėtimi, prašome susisiekti su mūsų komanda.

BENDROSIOS DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
Bendrieji statinio rodikliai
Bendrasis aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos

BENDROSIOS DALIES PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Techninės prisijungimo sąlygos
Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Kiti projekto rengimo dokumentai

 BENDROSIOS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Sklypo nužymėjimo planas
Sklypo sutvarkymo, ir aukščių planas
Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų planas
Nuovažos įrengimas
Sklypo dangų detalės
Pamatų schema

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Bendrasis aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos

 ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Fasadai
Aukštų planai
Stogo planas
Pjūviai
Pamato schema
Langų specifikacija
Erdviniai pastato vaizdai

SKLYPO SUTVARKYMO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Bendrasis aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos

 BENDROSIOS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Sklypo nužymėjimo planas
Sklypo sutvarkymo, ir aukščių planas
Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų planas
Nuovažos įrengimas
Sklypo dangų detalės

STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Bendrasis aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos 

BENDROSIOS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Pamatų planas
Pamatų pjūviai, mazgai
Konstrukciniai aukštų planai
Perdengimo planas
Stogo konstrukcijų planas
Principinis langų ir durų montavimo mazgas
Sąramų eksplikacija
Konstrukcinis pjūvis
Medžiagų kiekių žiniaraštis

TEKSTINĖ DALIS

Privalomieji dokumentai
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Ilginiai šilumos tilteliai
Medžiagos žiniaraštis

 BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS

Inžinerinių tinklų planas
Vandentiekio V išilginis profilis
Įvadinis vandens apsakitos mazgas
Buitinių F1 nuotekų išilginis profilis

 TURINYS

Apibendrinimas
Rekomendacijos
Bendroji informacija apie pastatą ir atitvarų charakteristikos
Ilginiai šilumos tilteliai
Atsinaujinančios energijos šaltiniai
Pastato energinio naudingumo klasė

 LENTELIŲ SĄRAŠAS

Pastatų pagrindinių rodiklių, turinčių įtakos energinio naudingumo klasei, suvestinė
Pagrindinė informacija apie pastatą
Atitvarų charakteristikos
Šiluminių tiltelių perdavimo koeficientai
Atsinaujinančios energijos šaltiniai planas

 PRIEDAI

Baldų planas
Grindų dangų planas
Lubų planas
Apšvietimo ir jungiklių planas
Elektros instaliacijos planas
Sienų apdailos planas
Santechnikos planas
Virtuvės išklotinė
San. mazgo išklotinės