Namo projekto rengimo etapai užtikrina sklandų projekto rengimą, apimant visas projekto detales. Suskirstėme visą rengimo ciklą į keturis etapus, kad projekto užsakovas galėtų aiškiai suprasti projekto eigą ir jo rengimo stadijas. Pirmasis etapas – tai projektavimo darbų sutartis ir privalomieji projekto rengimo dokumentai, antrasis – projektavimas, trečiasis – namo projekto derinimas infostatyboje, ketvirtasis etapas – namo projekto perdavimas. Ilgametė mūsų patirtis užtikrina sklandų ir greitą projekto įgyvendinimą, apimant visus projekto rengimo žingsnius. Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte pasitarti, maloniai kviečiame susisiekti su mūsų komanda.

PROJEKTAVIMO DARBŲ SUTARTIS

Išsirinkus namo projektą, įvertinus esamoje situacijoje (ar tinkamas turimame žemės sklype), aptariam sutarties punktus, darbų atlikimo terminus ir pasirašome projektavimo darbų rangos sutartį.

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Statinio projektavimo užduoties (Techninės užduoties) pildymas ir pasirašymas.

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projektui parengti reikalingų dokumentų apimtį nustatysime aptarę žemės sklypo situaciją. Bendru atveju privalomųjų projekto rengimo dokumentų sąrašą galite rasti čia >>> 

ŽEMĖS SKLYPO ANALIZĖ

Parinksime optimaliausią vietą būsimam namui, gavus informaciją ir duomenis iš Jūsų privalomųjų projekto rengimo dokumentų, atlikus žemės sklypo situacijos vertinimą bei atsižvelgus į Jūsų norus.

PASTATO PROJEKTO KOREGAVIMAS

Pagal suderintą Techninę projektavimo užduotį ir Jūsų pastabas koreguojamas namo projektas. Pasirenkama namo apdaila, spalvinis sprendimas, ir kt.

PASTATO PROJEKTO DALIŲ RENGIMAS

Susiderinus namo vietą žemės sklype, bei pasitvirtinus pastato architektūrinius sprendinius pradedamos rengti privolomosios namo projekto dalys:

  • Bendroji dalis
  • Sklypo sutavrkymo dalis
  • Architektūrinė dalis
  • Konstrukcinė dalis
  • Energinis projekto vertinimas
  • Vandentiekio nuotekų šalinimo dalis

NAMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO DERINIMAS INFOSTATYBOJE

Užpildomas prašymas ir sumokama įmoka už prašymo registravimą statybos leidimui gauti. Namo projektas pateikiamas derinimui su vietos savivaldybe per informacinę platformą – Infostatyba.

STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS

Gavus pritarimus projekto sprendiniams iš visų derinančių institucijų išduodamas statybos leidimas.

NAMO PROJEKTO PERDAVIMAS

Abiem pusėm (projektuotojui ir užsakovui) įvykdžius visus projektavimo darbų rangos sutarties įsipareigojimus – namo projektas (projekto bylos) ir statybos leidimas perduodamas užsakovui PDF ir Adoc formatuose el. paštu ar kitu elektroniniu būdu.

PDF (angl. Portable Document Format) yra atviro standarto formatas, skirtas elektroniniam dvimačiam dokumentui atvaizduot
Adoc – elektroniniu parašu pasirašytas failas.