Namo projekto rengimo etapai užtikrina sklandų projekto rengimą, apimant visas projekto detales. Suskirstėme visą rengimo ciklą į keturis etapus, kad projekto užsakovas galėtų aiškiai suprasti projekto eigą ir jo rengimo stadijas. Pirmasis etapas – tai projektavimo darbų sutartis ir privalomieji projekto rengimo dokumentai, antrasis – projektavimas, trečiasis – namo projekto derinimas Infostatyboje, ketvirtasis etapas – namo projekto perdavimas. Ilgametė mūsų patirtis užtikrina sklandų ir greitą projekto įgyvendinimą, apimant visus projekto rengimo žingsnius. Jei turėti klausimų ar norėtumėte pasitarti, maloniai kviečiame susisiekti su mūsų komanda.

NAMO PROJEKTO RENGIMO ETAPAI

PROJEKTAVIMO DARBŲ SUTARTIS

Išsirinkus namo projektą, įvertinus esamoje situacijoje (ar tinkamas turimame žemės sklype), aptariam sutarties punktus, darbų atlikimo terminus ir pasirašome projektavimo darbų rangos sutartį.

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Statinio projektavimo užduoties (Techninės užduoties) pildymas ir pasirašymas.

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projektui parengti reikalingų dokumentų apimtį nustatysime aptarę žemės sklypo situaciją. Bendru atveju privalomųjų projekto rengimo dokumentų sąrašą galite rasti čia >>> 

ŽEMĖS SKLYPO ANALIZĖ

Parinksime optimaliausią vietą būsimam namui, gavus informaciją ir duomenis iš Jūsų privalomųjų projekto rengimo dokumentų, atlikus žemės sklypo situacijos vertinimą bei atsižvelgus į Jūsų norus.

PASTATO PROJEKTO KOREGAVIMAS

Pagal suderintą Techninę projektavimo užduotį ir Jūsų pastabas koreguojamas namo projektas. Pasirenkama namo apdaila, spalvinis sprendimas, ir kt.

PASTATO PROJEKTO DALIŲ RENGIMAS

Susiderinus namo vietą žemės sklype, bei pasitvirtinus pastato architektūrinius sprendinius pradedamos rengti privolomosios namo projekto dalys:

  • Bendroji dalis
  • Sklypo sutavrkymo dalis
  • Architektūrinė dalis
  • Konstrukcinė dalis
  • Energinis projekto vertinimas
  • Vandentiekio nuotekų šalinimo dalis

NAMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO DERINIMAS INFOSTATYBOJE

Užpildomas prašymas ir sumokama įmoka už prašymo registravimą statybos leidimui gauti. Namo projektas pateikiamas derinimui su vietos savivaldybe per informacinę platformą – Infostatyba.

STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS

Gavus pritarimus projekto sprendiniams iš visų derinančių institucijų išduodamas statybos leidimas.

NAMO PROJEKTO PERDAVIMAS

Abiem pusėm (projektuotojui ir užsakovui) įvykdžius visus projektavimo darbų rangos sutarties įsipareigojimus – namo projektas (projekto bylos) ir statybos leidimas perduodamas užsakovui PDF ir Adoc formatuose el. paštu ar kitu elektroniniu būdu.

PDF (angl. Portable Document Format) yra atviro standarto formatas, skirtas elektroniniam dvimačiam dokumentui atvaizduot.
Adoc – elektroniniu parašu pasirašytas failas.

NAMO PROJEKTO SUDĖTIS

BENDROSIOS DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
Bendrieji statinio rodikliai
Bendrasis aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos

BENDROSIOS DALIES PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Techninės prisijungimo sąlygos
Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Kiti projekto rengimo dokumentai

 BENDROSIOS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Sklypo nužymėjimo planas
Sklypo sutvarkymo, ir aukščių planas
Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų planas
Nuovažos įrengimas
Sklypo dangų detalės
Pamatų schema

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Bendrasis aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos

 ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Fasadai
Aukštų planai
Stogo planas
Pjūviai
Pamato schema
Langų specifikacija
Erdviniai pastato vaizdai

SKLYPO SUTVARKYMO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Bendrasis aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos

 BENDROSIOS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Sklypo nužymėjimo planas
Sklypo sutvarkymo, ir aukščių planas
Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų planas
Nuovažos įrengimas
Sklypo dangų detalės

STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Bendrasis aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos 

BENDROSIOS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Pamatų planas
Pamatų pjūviai, mazgai
Konstrukciniai aukštų planai
Perdengimo planas
Stogo konstrukcijų planas
Principinis langų ir durų montavimo mazgas
Sąramų eksplikacija
Konstrukcinis pjūvis
Medžiagų kiekių žiniaraštis

TEKSTINĖ DALIS

Privalomieji dokumentai
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Ilginiai šilumos tilteliai
Medžiagos žiniaraštis

 BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS

Inžinerinių tinklų planas
Vandentiekio V išilginis profilis
Įvadinis vandens apsakitos mazgas
Buitinių F1 nuotekų išilginis profilis

 TURINYS

Apibendrinimas
Rekomendacijos
Bendroji informacija apie pastatą ir atitvarų charakteristikos
Ilginiai šilumos tilteliai
Atsinaujinančios energijos šaltiniai
Pastato energinio naudingumo klasė

 LENTELIŲ SĄRAŠAS

Pastatų pagrindinių rodiklių, turinčių įtakos energinio naudingumo klasei, suvestinė
Pagrindinė informacija apie pastatą
Atitvarų charakteristikos
Šiluminių tiltelių perdavimo koeficientai
Atsinaujinančios energijos šaltiniai planas

 PRIEDAI

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Nekilnojamo turto registrų centro išrašas apie sklypą [PDF]
Žemės sklypo ribų planas [PDF]

Jei žemės sklypui ar kvartalui (kartu ir sklypui) parengtas detalusis planas:

Projektuojamos teritorijos detalusis planas ir jo sprendiniai – pagrindinis brėžinys [PDF]
Projektuojamos teritorijos detalusis planas ir jo sprendiniai – įsakymo lapas  [PDF]
Projektuojamos teritorijos detalusis planas ir jo sprendiniai – aiškinamasis raštas [PDF]

Topografinė nuotrauka (ne senesnė nei 3 metai)
Geologinių žemės grunto tyrimų ataskaita

Žemės sklypo bendrasavininkų sutikimas
Įgaliojimas projekto vadovui